Koszty kwalifikowane w ramach RPO WSL 2014-2020

W dniu 25.08.2015 r. zatwierdzone zostały Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W dokumencie ujęte są wykazy wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych w ramach poszczególnych osi priorytetowych.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu