Kredyt technologiczny

Zakończył się nabór w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”  POIR, w którym przedsiębiorcy mogą uzyskać aż 6 mln zł dofinansowania (premii) na wdrożenie innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.

Z premii technologicznej można sfinansować m.in.  zakup nieruchomości, środków trwałych, robót budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Szczegóły konkursu w harmonogramie

 

Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu