Konkurs dla MŚP w Małopolsce

W dniach 30.06.2017-31.08.2017 trwał nabór wniosków w ramach RPO Województwa Małopolskiego na poddziałanie 3.4.4. „Dotacje dla MŚP”, TYP B: Inwestycje MŚP - produkujących urządzenia finalne niezbędne do produkcji energii lub biokomponentów i biopaliw II i/lub III generacji.

Wnioski mogły składać firmy z sektora MŚP działające na rynku dłużej niż 24 miesiące.
Wsparcie mogą uzyskać projekty MŚP wytwarzających urządzenia finalne lub ich kluczowe i wyspecjalizowane komponenty, wykorzystywane do produkcji:
-energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, biogazu i biomasy,
-ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,
-innych urządzeń grzewczych, aniżeli wskazane powyżej, w tym m.in. urządzeń służących do produkcji, magazynowania lub odzyskiwania ciepła z otoczenia (np. pomp ciepła, rekuperatorów), kotłów grzewczych gazowych, olejowych, elektrycznych, na paliwa stałe, urządzeń kogeneracyjnych.
-energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji,
-biokomponentów oraz biopaliw II i/lub III generacji.

Maksymalny procent dofinansowania: do 55%.

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosiła 25.000.000,00 zł.

Szczegóły konkursu w Regulaminie

Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu