Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia na Śląsku

W okresie 31.03.2017 - 30.06.2017 trwał nabór w ramach Reginalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Wsparcie dotyczyło projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na poprawę jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia, polegających na pracach remontowo – budowlanych, zakupie aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia.

Poziom dofinansowania 85%

Budżet naboru 
151 825 050,01 PLN

Szczegóły w harmonogramie:
RPO WSL 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu