POIR działanie 3.2.1 Badania na rynek

002 obrazekPrzypominamy, że już 5 września ruszył największy konkurs ogólnopolski umożliwiający dofinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach POIR Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”

 

CEL PROJEKTU
Istotą poddziałania 3.2.1 "Badania na rynek" w POIR jest wdrożenie wyników prac B+R prowadzonych przez Przedsiębiorstwo lub zleconych przez Wnioskodawcę, których efektem jest wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług cechujących się innowacją na skalę co najmniej krajową.
DLA KOGO
O dotację mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.
KIEDY
Wnioski można składać od 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r.
NA CO

Dofinansowanie można pozyskać m.in. na:
• zakup środków trwałych,
• zakup wartości niematerialnych i prawnych,
• budowę lub rozbudowę nieruchomości.

ILE
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych dla mikro i małych firm – 5 mln zł
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych dla średnich firm – 10 mln zł
Maksymalna kwota dofinansowania – 20 mln zł
Maksymalna wartość dofinansowania – do 70% wydatków kwalifikowanych

DLACZEGO MY

• ponad 90% skuteczności,
• wsparcie na każdym etapie projektu,
• rozliczenie projektu,
• terminowość,
• profesjonalizm i wysoka jakość.
Zapraszamy do współpracy.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w harmonogramie.

Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu