Ułatwienia dla firm wprowadzających na rynek innowacyjne rozwiązania

Za nami największy konkurs ogólnopolski umożliwiający dofinansowanie projektów inwestycyjnych w ramach POIR Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”

W kryteriach oceny projektów wprowadzono zmiany ułatwiające aplikowanie, szczególnie mikro i małym przedsiębiorcom, dla których:

- obniżono minimalną wartość kosztów kwalifikowanych do poziomu 5 mln zł,

- obniżono do 600 tys. zł wymaganą kwotę przychodów ze sprzedaży przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym min.12 m-cy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie wsparcia.

CEL PROJEKTU
Istotą działania jest wdrożenie wyników prac B+R prowadzonych przez Przedsiębiorstwo lub zleconych przez Wnioskodawcę, których efektem jest wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług cechujących się innowacją na skalę co najmniej krajową.

DLA KOGO
O dotację mogły ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

KIEDY


Wnioski można było składać od 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

NA CO
Dofinansowanie można było pozyskać m.in. na:

  • zakup środków trwałych,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
  • budowę lub rozbudowę nieruchomości.

ILE

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych dla mikro i małych firm – 5 mln zł

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych dla średnich firm – 10 mln zł

Maksymalna kwota dofinansowania – 20 mln zł

Maksymalna wartość dofinansowania – do 70% wydatków kwalifikowanych

DLACZEGO MY

  • ponad 90% skuteczności,
  • wsparcie na każdym etapie projektu,
  • rozliczenie projektu,
  • terminowość,
  • profesjonalizm i wysoka jakość.

Zapraszamy do współpracy.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w harmonogramie.

Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu