2.1 POIR - nawet 50 mln EUR na inwestycję w infrastrukturę B+R

Od 20.11.2017 do 19.01.2018 trwa nabór wniosków w ramach działania 2.1 POIR „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” na projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, także dla dużych przedsiębiorstw. 

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, prace budowlane,  koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych 2 mln PLN.

Szczegółowe informacje na temat konkursu w harmonogramie

Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu