Harmonogram naborów wniosków na Śląsku na 2018 r.

Time for action1Ogłoszono harmonogram naborów wniosków na 2018 r. w ramach RPO WSL.  Zaplanowano 70 naborów, w których rozdzielone zostaną środki na łączną kwotę prawie 1,6 mld złotych.

W nowym harmonogramie ponownie pojawiła się możliwość otrzymania dofinansowania na systemy informatyczne i sprzęt komputerowy (konkurs z Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne).

Ponadto  harmonogram przewiduje szereg konkursów obejmujących możliwość  dofinansowania: inwestycji w nowe technologie, innowacyjnych produktów i usług, B+R,  infrastruktury B+R.

Co ważne w nowym harmonogramie na 2018 r. nie przewidziano jednego z najbardziej popularnych  konkursów dla śląskich przedsiębiorców: 3.2 Innowacje w MŚP, dlatego tych z Państwa, którzy chcieliby skorzystać z dofinansowania 3 mln zł na wprowadzenie innowacyjnych produktów lub usług na rynek krajowy zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznym konkursie, do którego nabór rozpocznie się w grudniu 2017 r.    

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem.

Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu