Zakończył się konkurs na innowacje w MŚP

innowacjeZa nami kolejny nabór wniosków dla działania 3.2 RPO WSL. 

CEL PROJEKTU
Istotą konkursu 3.2 RPO WSL jest dofinansowanie wdrożenia i komercjalizacji innowacji produktowych oraz procesowych. 

DLA KOGO
O dotację ubiegać się mogły:

  1. Mikroprzedsiębiorstwa,
  2. Małe Przedsiębiorstwa,
  3. Średnie Przedsiębiorstwa.

KIEDY
Wnioski można było składać od 29.12.2017 r. do 28.02.2018 r.

MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA:
- 45% kosztów kwalifikowalnych. 

W tej edycji programu rozszerzono listę kodów PKD dla Inteligentnych Specjalizacji. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu o naborze.


Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu