Nasza firma oferuje Państwu sporządzenie profesjonalnego biznes planu na potrzeby dotacji, kredytu lub inwestora, a także dla potrzeb wewnętrznych firmy. Przygotowywany przez nas biznes plan standardowo obejmuje:

  • Charakterystykę przedsiębiorstwa i profilu działalności;
  • Analizę organizacyjną, prawną, marketingową i finansową podmiotu;
  • Opis planowanych przedsięwzięć biznesowych, celów inwestycyjnych i marketingowych;
  • Założenia planu strategicznego, analizę SWOT i rekomendacje dotyczące wyboru strategii;
  • Plan organizacyjny;
  • Plan techniczny;
  • Plan marketingowy;
  • Plan finansowy wraz z oceną efektywności przedsięwzięcia (inwestycji).

Zakres całego opracowania oraz szczegółowość poszczególnych elementów biznes planu zależy od złożoności planowanego przedsięwzięcia. Opracowanie może bowiem obejmować całość działalności gospodarczej przedsiębiorstwa lub też tylko jej wybrane segmenty, bądź skupiać się na całkowicie na nowym przedsięwzięciu rozwojowym. Dlatego też w razie potrzeby przygotujemy dla Państwa biznes plan w formie wielowariantowych symulacji finansowych, opracowywanych dla różnych podejść biznesowych, co pozwoli Wam wybrać optymalne rozwiązanie i właściwą strategię rozwoju.

Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu