Dotacje unijne - wysoka skuteczność i kompleksowość oferty

Sukces uzyskania dotacji to nie tylko poprawne wypełnienie wniosku o dofinansowanie, ale przede wszystkim prawidłowa realizacja projektu i jego rozliczenie. Kilkunastoletnie doświadczenie Zespołu IR CONSULTING oraz wypracowana metodologia pozyskiwania dotacji przesądzają o sukcesie naszych klientów w drodze po unijne fundusze.

Potwierdzeniem naszego doświadczenia jest kwota 230 mln pozyskanych dotacji oraz opinie klientów, a także galeria zrealizowanych projektów.

Kompleksową ofertę pozyskiwania dotacji kierujemy do:- mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,- jednostek samorządu terytorialnego,- podmiotów z sektora rolno-spożywczego,- rolników i podmiotów zlokalizowanych na terenach wiejskich,- osób chcących założyć działalność gospodarczą.  

Każdy z naszych klientów ma zapewnioną opiekę merytoryczną na wszystkich etapach realizacji inwestycji, sprawowaną przez wyznaczonego pracownika firmy.   Dzięki wieloletniej współpracy ze sprawdzonymi partnerami biznesowymi pomagamy klientom w uzyskaniu wszelkich dokumentów wymaganych w procesie aplikacyjnym, takich jak: opinia o innowacyjności, certyfikat ISO, kosztorys, zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska i inne dokumenty środowiskowe.

Współpraca z IR Consulting s.c. obejmuje:

Ocena szans uzyskania dotacji obejmuje:

  • analizę planów inwestycyjnych pod kątem dostępnych funduszy unijnych i możliwości pozyskania dotacji
  • rekomendację najkorzystniejszych rozwiązań dla projektu
  • wskazanie najlepszego programu  
  • symulację oceny szans uzyskania wsparcia
  • wybór najlepszego źródła finansowania inwestycji z uwzględnieniem planowanych terminów konkursów
  • konsultację na etapie przygotowania projektu mające na celu zwiększenie liczby możliwych do uzyskania punktów

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej obejmuje:

 

 • sporządzenie wniosku o dotację
 • sporządzenie dokumentacji dodatkowej: studium wykonalności, biznesplan
 • pomoc w pozyskaniu wymaganych załączników (opinie o innowacyjności, promesa kredytowa, dokumenty środowiskowe etc.)
 • przygotowanie analizy finansowej planowanej inwestycji
 • skompletowanie i złożenie pełnej dokumentacji konkursowej
 • dokonywanie niezbędnych poprawek i uzupełnień

 

Monitoring prawidłowej realizacji projektu obejmuje:

 

 • konsultacje z instytucjami przyznającymi dotacje w trakcie rozpatrywania wniosku
 • pomoc przy zawieraniu umów z instytucjami przyznającymi dotacje (sporządzanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy)
 • monitorowanie i kontrola realizacji projektu
 • doradztwo w trakcie wdrażania projektu inwestycyjnego

 

Rozliczenie otrzymanej dotacji obejmuje:

 • bieżące doradztwo i konsultacje podczas realizacji projektu
 • pomoc w przeprowadzeniu procedury zapytań ofertowych
 • monitoring dokumentacji projektowej z punktu widzenia zgodności z założeniami projektu i umową o dofinansowanie, dokumentacją konkursową i wytycznymi
 • analizę zgodności wydatkowanych kwot z planem finansowym
 • kontrola prawidłowości ujęcia dotacji i opisów dokumentów księgowych dokonanych przez księgowość beneficjenta
 • opisywanie dokumentów księgowych zgodnie z wytycznymi
 • sporządzanie wniosków o płatność i wniosków sprawozdawczych do odpowiedniej instytucji zgodnie z harmonogramem realizacji projektu
 • wykonywanie uzupełnień do wyżej wymienionych wniosków w terminie wskazanym w piśmie z urzędu
 • sporządzanie wniosków o wprowadzenie zmian w umowie o dofinansowanie
 • przygotowanie informacji o promocji projektu zgodnie z wytycznymi
 • przygotowanie dokumentacji i udział w kontroli
 • monitoring i sprawozdawczość

Dzięki doświadczeniu nabytemu w ciągu kilku lat i wypracowanej metodologii, wiemy jak rozliczyć dotację, aby 100 % wnioskowanej kwoty zostało wypłacone Beneficjentowi. Szczególnie więc polecamy skorzystanie z naszych usług.

Informacje o aktualnych konkursach znajdują się w zakładce harmonogram konkursów.

Przykładowe projekty zrealizowane przy udziale IR CONSULTING:

 • Remont i rozbudowa toru motocrossowego w Cieszynie – nowoczesne centrum uprawiania sportów motorowych w Polsce południowej, dotacja dla Stowarzyszenia Sportowego.
 • Nowe formy aktywnego wypoczynku na Czantorii – budowa tras dla narciarstwa biegowego i naśnieżanie stoków Czantorii.
 • Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań produktowych  i technologicznych w firmie AVIOMECHANIKA Sp. z o.o. – produkcja detali do silników śmigłowców nowej generacji
 • Zakup nowoczesnych maszyn do obróbki kół zębatych przez największego w Polsce producenta napędów ogólnego zastosowania FRiM BEFARED S.A
 • Budowa małej elektrowni biogazowej na czynnym składowisku odpadów komunalnych w Niepołomicach przez firmę "GAYA" Andrzej Sowa, wsparcie dla zielonej energii.
 • Wykonanie sal ekspozycyjnych i systemu zarządzania inteligentnym domem przez firmę HI-FI STUDIO Karol Zieleźnik, dotacja dla innowacyjnego mikroprzedsiębiorstwa.
 • Stworzenie atrakcji typu SPA, pole piknikowe, kort tenisowy i lodowisko przez jeden z największych Hoteli w Szczyrku – META INTERNATIONAL Sp. z o.o., mocne wsparcie turystyki w Beskidach.
 • Budowa Hotelu Stara Szmergielnia, Restauracji Toskania i Karczmy Stajnia w Bielsku-Białej prowadząca do stworzenia doskonałych miejsc  wypoczynku z dala od miejskiego zgiełku przez firmę Alma Service Eko.

 

 „Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci pozyskać środki z Unii Europejskiej”

 

Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu