2.1 POIR

TYPY PROJEKTÓW

  • projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo- rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

DLA KOGO

O dotację ubiegać się mogą:
-Mikroprzedsiębiorstwa,
-Małe i Średnie Przedsiębiorstwa,
-Duże Przedsiębiorstwa

KIEDY
Nabór wniosków trwa od 20 listopada 2017 r. do 19 stycznia 2018 r.

ILE
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 2 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 50 mln EUR.

Czytaj więcej...

Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” POIR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach działania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wnioski można składać od 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r. z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków o dofinansowanie w danym okresie. Wnioski będą przyjmowane w następujących etapach:
• od 5 września 2017 r. do 30 września 2017 r.,
• od 1 października 2017 r. do 31 października 2017 r.,
• od 1 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
• od 1 stycznia 2018r. do 28 lutego 2018 r.

W Poddziałaniu 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Wsparcie uzyskać mogą tylko projekty dotyczące innowacji produktowej co najmniej na skalę polskiego rynku, tzn. objęty wdrożeniem produkt charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku polskim i jednocześnie nowe cechy i funkcjonalności wdrażanego produktu mają istotne znaczenie dla odbiorców produktu. W trakcie oceny premiowane są projekty o innowacyjności przekraczającej skalę kraju.

Czytaj więcej...

RPO WSL Działanie 1.2. Badania Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Typ projektu: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
Do wsparcia będą kwalifikowały się m.in.  projekty:

  • w ramach których Wnioskodawcy utworzą/rozbudują/zmodernizują infrastrukturę służącą prowadzeniu przez nich prac B+R,
  • w  których prace B+R prowadzone będą w ramach kodów PKD Inteligentnych Specjalizacji  Województwa Śląskiego,
  • w których dofinansowana infrastruktura będzie służyła realizacji założeń opisanych w planie badań przemysłowych czy też eksperymentalnych prac rozwojowych,
  • w których rezultaty projektu zostaną wdrożone do działalności przedsiębiorstwa na terenie Województwa Śląskiego,
  • W których rezultat przeprowadzonych badań na wspartej infrastrukturze charakteryzował  się będzie innowacyjnością. 

Czytaj więcej...

Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu