Rozwój przedsiębiorczości-rozwój usług rolniczych PROW 2014-2020

Poddziałanie „WSPARCIE INWESTYCJI W TWORZENIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ”

Operacja typu: „Rozwój przedsiębiorczości-rozwój usług rolniczych”

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Kto może ubiegać się o pomoc:

O pomoc na rozwój usług rolniczych może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub spółka cywilna, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych w ramach kodów PKD:

Czytaj więcej...

MRPO Poddziałanie 3.3.2. Aktywność Międzynarodowa Małopolskich MŚP

Typ projektu:

  1. Opracowanie i wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.
  2. Wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.

Termin konkursu: 30 marzec 2016 – 31 styczeń 2017

Poziom dofinansowania: 50% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna kwota dofinansowania: 200.000,00 zł

Czytaj więcej...

RPO WSL Działanie 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Typ projektów: Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw

Opis działania: W ramach działania będzie można uzyskać wsparcie na nabycie narzędzi informatycznych, które będą wspierać prowadzenie biznesu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Wspierane inwestycje muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się w modele: B2B, B2C, B3E oraz C2C.

Poziom wsparcia: do 50%

Wartość dofinansowania:

  • Minimalna wartość dotacji: 50.000 zł
  • Maksymalna wartość dotacji: 500.000 zł

Czytaj więcej...

Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu