MRPO Poddziałanie 3.3.2. Aktywność Międzynarodowa Małopolskich MŚP

Typ projektu:

  1. Opracowanie i wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.
  2. Wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.

Termin konkursu: 30 marzec 2016 – 31 styczeń 2017

Poziom dofinansowania: 50% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna kwota dofinansowania: 200.000,00 zł

Czytaj więcej...

RPO WSL Działanie 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Typ projektów: Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw

Opis działania: W ramach działania będzie można uzyskać wsparcie na nabycie narzędzi informatycznych, które będą wspierać prowadzenie biznesu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Wspierane inwestycje muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się w modele: B2B, B2C, B3E oraz C2C.

Poziom wsparcia: do 50%

Wartość dofinansowania:

  • Minimalna wartość dotacji: 50.000 zł
  • Maksymalna wartość dotacji: 500.000 zł

Czytaj więcej...

Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu