RPO WM 2014-2020 Działanie 3.4.4. „Dotacje dla MŚP”

Typ projektów:

Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych
przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce

Termin naboru: 31.12.2016 - 21.02.2017

Poziom wsparcia:
- dla mikro- i małych przedsiębiorstw: do 55%
- dla średnich przedsiębiorstw: do 45%
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych to 25 mln PLN.

Czytaj więcej...

Rozwój przedsiębiorczości-rozwój usług rolniczych PROW 2014-2020

Poddziałanie „WSPARCIE INWESTYCJI W TWORZENIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ”

Operacja typu: „Rozwój przedsiębiorczości-rozwój usług rolniczych”

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Kto może ubiegać się o pomoc:

O pomoc na rozwój usług rolniczych może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub spółka cywilna, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych w ramach kodów PKD:

Czytaj więcej...

MRPO Poddziałanie 3.3.2. Aktywność Międzynarodowa Małopolskich MŚP

Typ projektu:

  1. Opracowanie i wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.
  2. Wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.

Termin konkursu: 30 marzec 2016 – 31 styczeń 2017

Poziom dofinansowania: 50% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna kwota dofinansowania: 200.000,00 zł

Czytaj więcej...

Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu