Śląski Fundusz Pożyczkowy

Podmiotami mogącymi skorzystać z pożyczki są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy i posiadające siedzibę lub prowadzące inwestycję na terenie województwa śląskiego.
Rodzaje pożyczek
Preferencyjna pożyczka inwestycyjna
Wysokość pożyczki: od 25.000 zł do 1.000.000 zł
Preferencyjna pożyczka inwestycyjna stanowiąca pomoc de minimis (pomocą jest różnica pomiędzy oprocentowaniem komercyjnym, a preferencyjnym) może być przeznaczona na:

  • zakup nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu, bezpośrednio związanych 
    z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • zakup przedsiębiorstwa w rozumieniu art.551 Kodeksu cywilnego lub jego zorganizowanej części,
  • inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Czytaj więcej...

RPO WM 2014-2020 Działanie 3.4.4. „Dotacje dla MŚP”

Typ projektów:

Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych
przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce

Termin naboru: 31.12.2016 - 21.02.2017

Poziom wsparcia:
- dla mikro- i małych przedsiębiorstw: do 55%
- dla średnich przedsiębiorstw: do 45%
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych to 25 mln PLN.

Czytaj więcej...

Rozwój przedsiębiorczości-rozwój usług rolniczych PROW 2014-2020

Poddziałanie „WSPARCIE INWESTYCJI W TWORZENIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ”

Operacja typu: „Rozwój przedsiębiorczości-rozwój usług rolniczych”

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Kto może ubiegać się o pomoc:

O pomoc na rozwój usług rolniczych może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub spółka cywilna, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych w ramach kodów PKD:

Czytaj więcej...

Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu