RPO WSL Działanie 1.2. Badania Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Typ projektu: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
Do wsparcia będą kwalifikowały się m.in.  projekty:

  • w ramach których Wnioskodawcy utworzą/rozbudują/zmodernizują infrastrukturę służącą prowadzeniu przez nich prac B+R,
  • w  których prace B+R prowadzone będą w ramach kodów PKD Inteligentnych Specjalizacji  Województwa Śląskiego,
  • w których dofinansowana infrastruktura będzie służyła realizacji założeń opisanych w planie badań przemysłowych czy też eksperymentalnych prac rozwojowych,
  • w których rezultaty projektu zostaną wdrożone do działalności przedsiębiorstwa na terenie Województwa Śląskiego,
  • W których rezultat przeprowadzonych badań na wspartej infrastrukturze charakteryzował  się będzie innowacyjnością. 

Poziom dofinansowania:
- 45 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
- 35 % kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
- 25% kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw.
Minimalna kwota dofinansowania projektu:  200 000,00 zł
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych 10 000 000,00 zł
Minimalnakwota dofinansowania projektu:200 000,00 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla 1 typu projektu:10 000 000,00 PLN

Szczegółowy wykaz kosztów kwalifikowalnych znajduje się tutaj.

Szczegóły dotyczące konkursu omówią Państwo pod nr tel. 699 902 466.

Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu