RPO WSL działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Typ projektów:
- Projekty inwestycyjne ukierunkowane na poprawę jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia, polegające na pracach remontowo – budowlanych, zakupie aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia.

Podmioty uprawnione: 
- Podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia – aplikowanie odbywa się na rzecz podmiotów leczniczych, dla których dana JST jest podmiotem tworzącym.

Poziom dofinansowania: do 85%

Termin naboru:
31.03.2017 r. - 30.06.2017 r.

Konkurs dotyczy następujących obszarów medycznych: chorób układu, krążenia, chorób nowotworowych, chorób układu oddechowego, chorób, układu kostno-stawowo-mięśniowego, dziedzin medycyny, ukierunkowanych
na opiekę nad matką i dzieckiem (położnictwo, ginekologia, neonatologia, pediatria, kardiologia i kardiochirurgia dziecięca, chirurgia dziecięca, neurologia dziecięca, hematologia i onkologia dziecięca)

Wykluczenia:

Nie będą wspierane projekty ukierunkowane na następujące obszary
medyczne: psychiatria, rehabilitacja, opieka długoterminowa, opieka
paliatywna, opieka hospicyjna, geriatria.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze

Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu