RPO WM 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach

Typ projektów:

  1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Termin konkursu: 31.03.2017-31.08.2017 

Opis działania: W ramach konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia

Poziom wsparcia: 
- na badania przemysłowe: do 70%
- na prace rozwojowe: do 45%
- na studium wykonalności: do 70%

Wartość wydatków kwalifikowalnych:

  • Minimalna wartość: 100.000 zł
  • Maksymalna wartość: 25.000.000 zł 

Podmioty mogące wziąć udział w konkursie:

- przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
- konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
- konsorcja przedsiębiorstw z udziałem: jednostek naukowych, uczelni, w tym spółek celowych uczelni, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu.

Koszty kwalifikowalne:

W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

- nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,
- przygotowanie prototypów doświadczalnych,
- tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,
- walidacja danego rozwiązania,
- uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa,
- wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).

Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu