Dla Przetwórstwa Rolno-Spożywczego

Zapraszamy do współpracy
kontakt tel. 508 208 833

Potwierdzeniem kompetencji IR CONSULTING, w zakresie pozyskiwania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest 1 miejsce w rankingu przeprowadzonym przez czasopismo Fundusze Europejskie - kryterium współczynnik dofinansowania w PROW.

Od wielu lat wspieramy właścicieli firm przetwórczych. Dzięki naszemu doświadczeniu mogą oni liczyć na profesjonalną pomoc w doborze form finansowania odpowiednich dla planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz w sporządzeniu kompletnej dokumentacji aplikacyjnej.

Aktualnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) udziela wsparcia dla przetwórców z branży rolno-spożywczej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój".

Pomoc jest udzielana w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji do wysokości:

 • 10 mln zł w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych
 • 15 mln zł w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów.

Z dotacji można sfinansować:

 • maszyny do przetwarzania, magazynowania i przygotowania produktów do sprzedaży,
 • aparaturę pomiarową, kontrolną oraz sprzęt do sterowania procesem produkcji,
 • urządzenia służące poprawie ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu,
 • koszty budowy, rozbudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego.  

Dofinansowaniu podlegają również koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

 • kosztorysów, projektów technologicznych, architektonicznych, budowlanych,
 • biznes planu do 50 tys. zł.
 • koszty nadzoru budowlanego.

W ramach konkursu wspierane są inwestycje w następujących sektorach:

 • przetwarzanie i konserwowanie mięsa (z wyjątkiem uboju o dużej skali);
 • przetwórstwo mleka i wyrób serów;
 • wytwarzanie produktów przemiałów zbóż;
 • przetwarzanie owoców i warzyw;
 • przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków;
 • sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin, owoców i warzyw, mięsa i wyrobów z mięsa;
 • sprzedaż hurtowa mleka, jaj, olejów;
 • magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów / płodów rolnych/.      

 

IR CONSULTING w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, może poszczycić się pozyskaniem wielomilionowego dofinansowania na realizację szeregu inwestycji dla firm z branży przetwórstwa rolno-spożywczego. Przykładem mogą być następujące projekty:

Magazyny Lewiczyn Sp. z o.o. – Lewiczyn woj. mazowieckie
Rozbudowa chłodni owoców przez Spółkę Magazyn Lewiczyn.

Twój Owoc Sp. z o.o. – Wichradz woj. mazowieckie
Rozbudowa obiektów chłodni owoców w celu zwiększenia potencjału sprzedażowego.

TWIST Sp. z o.o. – Rybnik
Zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu poprzez automatyzację procesu rozbioru drobiu.

Rzeźnictwo i Handel KAPECKI Sp. J. – Kozy
Poprawa warunków transportu surowców od dostawców oraz produktów do odbiorców.

Marica Sp. z o.o. – Drogomyśl
Poprawa infrastruktury zakładu Marica.

Twój Owoc Trade Sp. z o.o. – Wichradz woj. mazowieckie
Rozbudowa obiektów chłodni owoców w celu zwiększenia potencjału sprzedażowego.

 

Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu