Pieniądze na start - doradztwo i pomoc w rozpoczęciu działalności

Założenie własnej firmy wymaga nie tylko dobrego pomysłu na biznes, ale przede wszystkim  posiadania kapitału. Brak zaplecza finansowego stanowi główną przeszkodę uniemożliwiającą rozpoczęcie własnej działalności.

Jeśli chcesz założyć własną firmę, lecz brakuje Ci kapitału na realizację marzeń o własnym biznesie - zgłoś się do Nas, a my pomożemy Ci pozyskać pieniądze na start.

Zespół IR CONSULTING oferuje doradztwo oraz kompleksową pomoc w uzyskaniu kapitału na rozpoczęcie działalności z kilku, następujących źródeł:

1. Dotacje z Urzędu Pracy, finansowane ze środków unijnych:

Wartość dotacji: 20.000 zł

Dla Kogo:

Dotacje dla osób do 30 roku życia należących do jednej z poniższych grup:

a) osoba bezrobotna do 30 roku życia,

b) osoba bezrobotna do 30 roku życia niepełnosprawna,

c) osoba do 30 roku życia bezrobotna długotrwale, tj. w przypadku młodzieży poniżej 25 roku życia osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, natomiast w przypadku młodzieży powyżej 25 roku życia - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

 

Dotacje dla osób powyżej 30 roku życia należących do jednej z poniższych grup:

a) osoby bezrobotne niepełnosprawne,

b) osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,

c) osoby bezrobotne o niskich kwalifikacjach tj. osoby posiadające co najwyżej wykształcenie średnie

d) osoby bezrobotne – kobiety

e) osoby bezrobotne długotrwale, tj. osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

 

 

2. Preferencyjna pożyczka „Rozpocznij działalność - PoŻyczymy Ci sukcesu”

Wartość pożyczki: od 10.000 zł do 50.000 zł

Warunki kredytowania:
- oprocentowanie: 0,25%

- okres spłaty: maksymalnie 5 lat

- karencja w spłacie rat kapitałowych : 12 miesięcy

 

Przeznaczenie pożyczki:

a) zakup nieruchomości,

b) budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków,

c) zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu,

d) zakup oprogramowania informatycznego, licencji,

e) zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów,

f) zakup usług związanych z ich przetworzeniem/sprzedażą/świadczeniem usług,

g) wydatki na promocję działalności gospodarczej.

 

 

3. Pożyczka udzielana przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

Wartość pożyczki: od 5.000 zł do 300.000 zł

Warunki kredytowania:
- oprocentowanie: uzależnione od okresu spłaty pożyczki- od 5%

- okres spłaty: maksymalnie 5 lat

- karencja w spłacie rat: 6 miesięcy

- wymagany wkład własny w wysokości 20% wnioskowanej pożyczki

 

Przeznaczenie pożyczki:

a) zakup środków inwestycyjnych,

b) zakup środków trwałych lub obrotowych,

c) bieżące koszty działalności firmy.

 

 

Strona kojarzona ze słowami: ekonomiczno-finansowe, fundusze unijne, Dotacje unijne, Biznesplan, analiza finansowa, IR Consulting, Bielsko-Biała, Bielsko unia, Fundusze bielsko, biznesplany bielsko, dotacje bielsko


Copyright © IRConsulting.pl
Site by Mediani.pl & intMar.eu