10 MLN ZŁ DOTACJI – DLA ZAKŁADÓW PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO

 

Od 31 października 2021 do 29 listopada 2021 r. trwał będzie nabór wniosków w ramach PROW dla zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego oraz grup producentów. Tym razem nabór wniosków przewidziano  wyłącznie dla:

- przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO) – dot. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw dużych;

- przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół (NOWOWPROWADZONY SEKTOR) – dot. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Finanse:

  • 50% dofinasowania
  • Maksymalna wielkość dotacji 10 mln zł – dla przedsiębiorców
  • Maksymalna wielkość dotacji 15 mln zł – dla grup producentów

Dofinasowanie można otrzymać m.in. na:

  • Budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remontu połączonego z modernizacją, który jest niezbędny do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń,
  • Zakup wraz z instalacją maszyn i urządzeń; aparatury pomiarowej/kontrolnej; wyposażenia; oprogramowania
  • Wdrożenie systemów zarządzania jakością
  • Koszty nadzoru inwestorskiego i kierownictwa budowy
  • Koszty dokumentacji (m.in. kosztorysy, projekty, operaty, biznes plan)

Oferujemy fachowe wsparcie zarówno na etapie aplikowania jak i rozliczania projektu.

Zapraszamy do współpracy.