500 TYS. ZŁ. DOTACJI DLA ROLNIKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Już w październiku 2020 ruszy ostatni nabór dla rolników na podjęcie działalności gospodarczej w sektorze przetwórstwa rolno –spożywczego.
 • Finanse:
  • 50% dofinasowania
  • Maksymalna wielkość dotacji 500 tys. zł.
  Warunki dostępu: Dofinasowanie można otrzymać m.in. na:
  • Budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remontu połączonego z modernizacją, który jest niezbędny do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń,
  • Zakupu wraz z instalacją maszyn i urządzeń; aparatury pomiarowej/kontrolnej; wyposażenia; oprogramowania
  • Koszty dokumentacji (m.in. kosztorysy, projekty, operaty, biznes plan)