500 TYS. ZŁ. DOTACJI DLA ROLNIKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

500 TYS. ZŁ. DLA ROLNIKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ

Już w listopadzie 2021 ruszy ostatni nabór dla rolników na podjęcie działalności gospodarczej w sektorze przetwórstwa rolno –spożywczego.

Finanse:                                               

    • 50% dofinasowania
    • Maksymalna wielkość dotacji 500 tys. zł.

Warunki dostępu:

Dofinasowanie można otrzymać m.in. na:

    • Budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remontu połączonego z modernizacją, który jest niezbędny do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń,
    • Zakupu wraz z instalacją maszyn i urządzeń; aparatury pomiarowej/kontrolnej; wyposażenia; oprogramowania
    • Koszty dokumentacji (m.in. kosztorysy, projekty, operaty, biznes plan)