Bony na cyfryzację – 6.2 PO IR – Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji

Celem działania 6.2:

Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (PO IR) jest zapewnienie wsparcia finansowego dla MŚP na realizację działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, w tym na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, oraz w ograniczonym zakresie środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu całej Polski. Preferowane będą branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię COVID-19.

Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację dofinansowaniu będą podlegały projekty polegające na realizacji następujących działań:

 

Jakie koszty będą kwalifikowane – na co można uzyskać dofinansowanie?

zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji  (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego), w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania

zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub/i usług doradczych lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego

 

Termin?

Wnioski można składać od 20 września 2021 r. do 20 października 2020 r.

 

Rodzaj pomocy i zakres wsparcia dla działania:

  • Wsparcie udzielane wyłącznie w formie pomocy de minimis.
  • Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych: 85%
  • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 60 tys. PLN
  • Minimalna wartość dofinansowania: 51 tys. PLN
  • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 300 tys. PLN