Do 200 tys. zł na imprezy targowe!

 NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOTACJĘ
=> udział w imprezie targowej/wystawienniczej o charakterze międzynarodowym - w kraju jak i za granicą,
=> usługi doradcze (badania rynkowe, przygotowanie oferty współpracy, ochrona własności przemysłowej).

FINANSE:
=> 50% dofinansowania,
=> max. dotacja - 200.000,00 zł.  TERMINY:
=> złożenie wniosku - Lipiec 2019,
=> terminy imprez targowych: do 2 lat od podpisania umowy o dofinansowanie. PREMIOWANE PROJEKTY:
=> wystawienie na targach produktu/usługi innowacyjnego co najmniej w skali kraju,
=> wejście na nowy rynek zagraniczny. Wykaz kosztów:

Udział w targach i imprezach wystawienniczych, krajowych i zagranicznych w tym:

  • koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej, koszty budowy i obsługi stoiska wystawowego, wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, zakup usług w zakresie transportu eksponatów, zakwaterowanie do 4 przedstawicieli uczestniczących w targach, transport lotniczy, kolejowy, drogowy.
  1. Usługi doradcze świadczące przez doradców zewnętrznych – max 30 % kosztów z pkt.1