DOTACJA na projekt B+R

Dofinansowany projekt badawczy Spółki GRUPA CARGO w działaniu 1.2. RPO WSL zajął pierwsze miejsce ex aequo, zdobywając 41 punkty. Wychodząc naprzeciw potrzebom branży górniczej w kierunku zwiększenia skuteczności szkoleń i bezpieczeństwa akcji ratowniczych, Grupa CARGO w ramach projektu OPRACUJE INNOWACYJNY SYSTEM SZKOLEŃ DLA RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW GÓRNICZYCH