Kolejne DOTACJE dla naszych Klientów

 Dofinansowano dwa projekty na kwotę 2  168 000,00 PLN, w ramach których wdrażane będą nowoczesne systemy informatyczne wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne.