Kolejny sukces - tym razem dofinansowanie otrzymał projekt społeczno-zdrowotny.

Projekt polegał będzie na utworzeniu Dziennego Domu Opieki Medycznej i objęciu wsparciem 60 osób kompleksową opieką medyczną. Projekt przyczyni się do poprawy zdrowia psychofizycznego mieszkańców powiatu bielskiego i miasta Bielsko-Biała.