OSTATNIA MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA NA INNOWACYJNE PROJEKTY!

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości po raz ostatni ogłosiło konkurs na działanie 3.2. Innowacje w MŚP w województwie śląskim skierowany do przedsiębiorców, którzy chcą wprowadzić na rynek nowy bądź znacząco ulepszony produkt lub usługę cechującą się innowacją.

 

KIEDY - wnioski można składać od 30 STYCZNIA 2020 r. do  31 MARCA 2020 r.

PRZEZNACZENIE- Zakup maszyn i urządzeń, sprzętu produkcyjnego i laboratoryjnego oraz budowa hali produkcyjnej służące wprowadzeniu na rynek nowych/ulepszonych produktów/usług.PREMIOWANE będą PROJEKTY:

  • polegające na wdrożeniu prac B+R,
  • będące efektem współpracy z Instytucją Otoczenia Biznesu lub jednostką badawczo-rozwojową,
  • o wysokim poziomie innowacyjności (co najmniej w skali kraju do 3 lat).

 
CAŁKOWITA KWOTA NA DOFINANSNOWANIE PROJEKTÓW W KONKURSIE - 86 424 000,00 PLN POZIOM DOFINANSOWANIA - 45% dla mikro- i małych przedsiębiorstw i 35% dla średnich przedsiębiorstw MAKSYMALNA WARTOŚĆ DOTACJI- 5 000 000,00 pln IR CONSULTING POSIADA 100% SKURCZENOŚCI W KONKURSIE z działania 3.2. INNOWACJE W MŚP. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!