TRWAJĄ PRACE NAD PROJEKTEM PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKI (FENG) 2021 – 2027

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to jeden z głównych programów finansowanych w ramach nowej polityki spójności na lata 2021-2027. Program ten stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów – Innowacyjna Gospodarka (2007-2013) oraz Inteligentny Rozwój (2014-2020).

Na realizację FENG przeznaczonych zostanie niemal 8 mld Euro, które będą dostępne w formie bezzwrotnych dotacji oraz instrumentów gwarancyjnych i finansowych.

Celem FENG jest wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Program pogrupowany został w cztery główne Priorytety:

I – Wsparcie dla przedsiębiorców

II – Środowisko przyjazne innowacjom

III - Zazielenienie przedsiębiorstw

IV - Pomoc techniczna

Oferta Programu skierowana jest do:

  • przedsiębiorstw,
  • sektora nauki,
  • konsorcjów przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorców z organizacjami badawczymi,
  • instytucji otoczenia biznesu.

Dla przedsiębiorstw najciekawszym wydaje się Priorytet I „Wsparcie dla przedsiębiorców”, w ramach którego zdecydowano się na modułowe podejście do projektów.

Wsparcie będzie udzielane przez dwie Instytucje Pośredniczące:

  • Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)