Image

POZYSKAMY DLA CIEBIEDOTACJE NA PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE

Jeżeli jesteś przetwórcą z branży rolno-spożywczej i planujesz inwestycje rozwojowe, to możesz otrzymać dofinansowanie unijne w wysokości 50% planowanych kosztów. Oferujemy profesjonalną pomoc w sporządzeniu kompletnej dokumentacji aplikacyjnej oraz rozliczeniu projektu i nasze pełne doświadczenie, wiedzę oraz umiejętności. A to nie wszystko, co możemy zrobić dla Twojej działalności. Potwierdzeniem profesjonalizmu IR Consulting jest 1. miejsce w rankingu przeprowadzonym przez czasopismo Fundusze Europejskie – w zakresie pozyskiwania środków z PROW.

JAK POZYSKAĆ DOTACJĘ?TO PROSTE – ZDAJ SIĘ NA NAS!

W IR Consulting zajmujemy się wszystkimi czynnościami związanymi z pozyskiwaniem funduszy na różnego rodzaju przedsięwzięcia, w tym na przetwórstwo rolno-spożywcze. O pomoc może ubiegać się podmiot, który:

 • prowadzi działalność jako: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
 • prowadzi działalność jako: grupa producentów rolnych, organizacja producentów, wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw, związek grup producentów rolnych, zrzeszenie organizacji producentów, spółdzielnia;
 • spełnia obowiązujące standardy higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska;
 • wykonuje działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności:
  • przetwarzanie i konserwowanie mięsa (z wyjątkiem uboju o dużej skali);
  • przetwórstwo mleka i wyrób serów;
  • wytwarzanie produktów przemiałów zbóż;
  • przetwarzanie owoców i warzyw;
  • przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków;
  • produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich;
  • produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych;
  • produkcja win gronowych;
  • sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin, owoców i warzyw, mięsa i wyrobów z mięsa;
  • sprzedaż hurtowa mleka, jaj, olejów;
  • usługowe zamrażanie i przechowywanie produktów rolnych.Pomoc unijna jest udzielana w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji do wysokości poniższych limitów:

 • 10 mln zł w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
 • 15 mln zł w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów.


Po podpisaniu umowy o dofinansowanie masz prawo do zaliczki w wysokości 50% wnioskowanej kwoty!


Z dotacji można sfinansować:

 • maszyny i urządzenia do przetwarzania, magazynowania i przygotowania produktów do sprzedaży,
 • aparaturę pomiarową, kontrolną oraz sprzęt do sterowania procesem produkcji,
 • urządzenia służące poprawie ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu,
 • oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;
 • koszty budowy, rozbudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

 Dofinansowaniu podlegają również koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

 • kosztorysów, projektów technologicznych, architektonicznych, budowlanych,
 • biznesplanu do 50 tys. zł.
 • koszty nadzoru budowlanego.